Aktualności
2015-01-30 23:30:28

Biedronki poznają właściwości ciepła i zimna

 

W ostatnim tygodniu stycznia 2015 r dzieci z grupy „Biedronek" zamieniły swoją salę w laboratorium. Tym razem, sprawdzały samodzielnie co to ciepło i zimno. Poprzez doświadczenia dowiedziały się, że metal przewodzi ciepło, a plastik nie. Podgrzany plastik stopił się, a metalowa rurka pogrzana roztopiła wosk, który był rozlany na rurce. Podczas doświadczeń doszły do wniosku, że powietrze zimne jest na dole, a powietrze ciepłe na górze. Próbowały również zaobserwować w podgrzanej menzurce prąd konwekcyjny i chyba się udało. Konfetti w podgrzanej wodzie wędrowało raz do góry, a raz na dół. Mieliśmy szczęście w tym tygodniu spadł śnieg i mogliśmy sprawdzić czy jest zimny i w co się zmieni. Po szeregu doświadczeń dzieci doszły do wniosku, że ciepło jest potrzebne ludziom, roślinom, zwierzętom, ale nadmiar jego jest niebezpieczny, bo możemy się nim poparzyć. Tak też jest i z zimnem, którego nadmiar doprowadza do odmrożenia.

Podczas doświadczeń dzieci zachowywały środki ostrożności, bardzo dobrze też wiedzą, że zapałkami, ogniem dzieci bez opieki starszego nie mogą się bawić.

2015-01-30 23:10:20


Chcielibyśmy Wam serdecznie podziękować i wyrazić naszą wdzięczność za pomoc i wsparcie, jakie otrzymaliśmy od Was przy okazji akcji 1% na OPP za 2013r. oraz w „Nakręconej Akcji".

Wasze zaangażowanie przerosło nasze wyobrażenia (jak co roku :).

Serdecznie Wam dziękujemy za zeszły rok i prosimy o pomoc w tym roku J

 

* * *

W 2014r. dzięki Waszemu wsparciu mogliśmy sfinansować wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne do specjalistycznych ośrodków w Garbiczu, we Wrocławiu, dwukrotnie w Gdańsku i dwukrotnie w Warszawie. Właściwie nie było miesiąca bez jakiegoś wyjazdu i intensywnych ćwiczeń, co zaowocowało wyraźnym postępem w rozwoju ruchowym, jak również w intelektualnym.

 

Ten rok również będzie dla nas bardzo pracowity. W miarę dostępności środków planujemy ponowne wyjazdy na rehabilitację do Gdańska, Warszawy oraz do nowego specjalistycznego ośrodka koło Kielc. Załatwiamy również formalności związane z realizacją niespełnionego w 2014 roku marzenia o terapii z delfinami. Nie mamy już żadnych złudzeń, że jest jakakolwiek szansa na bezpieczny wyjazd na Delfinoterapię na Ukrainę. Z uwagi jednak na istotę tej terapii, gromadzimy niezbędne środki finansowe potrzebne na wyjazd do Turcji. Jednocześnie, ze względu na niższe koszty dojazdu własnym samochodem, szukamy wszelkich możliwości realizacji Delfinoterapii w Europie - np.   Hiszpania ma dość dużą bazę delfinariów, ale jak dotąd większość odmówiła nam wykonania zajęć w ramach terapii. Również w Bułgarii otrzymaliśmy odmowę. Nie poddajemy się jednak w staraniach, by w tym roku spotkanie dziewczynek z delfinami stało się faktem.

 

W zeszłym roku, z uwagi na koszty, nadal staraliśmy się wykorzystać wszystkie możliwości rehabilitacji dostępne w Szczecinie i okolicach. Dzięki kolejnym specjalistycznym szkoleniom w jeszcze szerszym zakresie prowadzimy dziś rehabilitację w warunkach domowych, korzystając tylko okresowo z odpłatnych konsultacji z terapeutami. Jednak rozwój i potrzeby Olgi wymagają nieustannej modyfikacji sposobów rehabilitacji, szukamy więc kolejnych metod, które są dostępne tylko w wyspecjalizowanych (i często prywatnych) ośrodkach w Polsce. W 2015 roku, oprócz kontynuacji dotychczasowych działań, zamierzamy wprowadzić nowe, bardziej specjalistyczne i ukierunkowane metody rehabilitacji. O celach wydatkowania 1% i efektach naszej pracy możecie dowiedzieć się na bieżąco na stronie: www.mojeblizniaki.net orazwww.dzieciom.pl

 

Dzięki Wam małymi kroczkami codziennie zbliżamy się do realizacji naszego marzenia,

by zobaczyć jak Olga i Karinka biegają razem po łące pełnej kwiatów...

 

z serca dziękujemy

rodzice Marta i Tomasz Apostoluk

kontakt: office.iks@wp.pl, 605-95-95-91

 

PS. dalej prowadzimy "nakręconą akcję" - zbieramy nakrętki, aby zgromadzić środki na sfinansowanie Delfinoterapii. Nasz pierwszy wyjazd do Kirillovki w czerwcu 2013 roku zaowocował istotnymi postępami w rozwoju, zwłaszcza Olgi (o czym informowaliśmy szczegółowo we wcześniejszych e-mailach), dlatego wierzymy, że kolejne spotkanie Olgi z delfinami przybliży nas do dnia, kiedy samodzielnie zrobi swój pierwszy krok. Więcej o delfinoterapii i „nakręconej akcji" czytaj na naszej stronie www.

2015-01-30 23:09:23

Biedronki wyruszyły dokarmiać zwierzęta w lesie


28.01.2015r w dość ciepły dzień Biedronki wraz z paniami wyruszyły do lasu w okolice Jeziora Głębokiego. Przy Edukacyjnej Pracowni Przyrodniczej „Na Głębokim" spotkaliśmy się z Panią Izą G., która zabrała nas do paśnika w głębi lasu. Na wycieczkę zabraliśmy ze sobą smakołyki dla zwierząt: zająca, dzika, sarny, jelenia i ptaków. Były to: ziemniaki, marchewka, sałata, jabłka, siano, suchy chleb i ziarno. W drodze do paśnika szukaliśmy tropów zwierząt, ale nie było ich widać. Znaleźliśmy ślady a były to odchody dzika, zrytą ziemię przez dziki - buchtowisko, na spróchniałym drzewie dziuple, które zrobił dzięcioł i kilka piórek ptasich. Zbliżając się do paśnika z oddali widzieliśmy ptaki, które tam już ucztowały. Wyłożyliśmy z naszych „pakunków" smakołyki zwierzaków, zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia. Na miejscu Pani Iza opowiedziała nam o potrzebach leśnych zwierząt zimą i udaliśmy się do pracowni, gdzie wypiliśmy ciepłą herbatę zjedliśmy ciasteczko, obejrzeliśmy krótką prezentację i na podsumowanie wykonaliśmy dwie karty pracy, które nie były trudne do wykonania.

Wycieczka się udała, pogoda też nam dopisała. Dowiedzieliśmy się, że jeżeli zaczniemy dokarmiać zwierzęta zimą to nie możemy zaprzestać dokarmiania, bo one liczą na naszą pomoc.

2015-01-06 19:54:25

Regulamin V Edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym w województwie zachodniopomorskim

„Ekosystem łąki w oczach dziecka"


 Organizator

Przedszkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody przy Przedszkolu Publicznym nr 3 w Szczecinie „Pentliczek":

opiekun PK LOP R. Wiśniewska, dyrektor przedszkola C. Ostrowska, M. Szpakowska, M. Bacławska, M Bartyska, M. Michalak

 

Patronat honorowy

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Zarząd Okręgu LOP w Szczecinie


Cele konkursu:

Ø  podniesienie poziomu świadomości przyrodniczej i ekologicznej;

Ø  upowszechnianie wiedzy na temat ekosystemu łąka;

Ø  kształtowanie postaw pro-ekologicznych już od najmłodszych lat;

Ø  wyłonienie dzieci zdolnych i promowanie ich;

Ø  umiejętność wyrażania własnych spostrzeżeń i doświadczeń przyrodniczych w działalności plastycznej;

Ø  wyrabianie u dzieci troski o zachowanie życia na ziemi;

Ø  uwrażliwienie na potrzebę dbania o otaczające środowisko.

Warunki uczestnictwa

 1. Wiek uczestników 3-6lat.
 2. Prace indywidualne (prace zbiorowe i przestrzenne nie będą rozpatrywane).
 3. Przedmiotem konkursu są prace o tematyce ekologicznej i przyrodniczej
 4. Technika prac dowolna.
 5. Format prac kartka bloku rysunkowego A3 (prace przestrzenne nie będą rozpatrywane).
 6. Każde przedszkole w województwie może nadesłać po 2 prace z każdej kategorii wiekowej (tzn. 2 prace dzieci starszych i 2 prace dzieci młodszych)
 7. Opis pracy komputerowo na odwrocie opisana praca ręcznie nie będzie brana pod uwagę: imię i nazwisko, wiek autora, dokładny adres przedszkola i jego numer, numer telefonu, adres e-mail do osoby kontaktowej bądź do przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna, tytuł pracy.
 8. Do prac należy dołączyć deklarację rodziców - zgoda na publikacje na stronie www przedszkola prac i zdjęć dziecka.
 9. Prace należy dosłać lub dostarczyć indywidualnie w terminie do 04.02.2015r pod adres: Przedszkole Publiczne nr 3 „Pentliczek" ul. Potulicka 62, 70 -230 Szczecin z dopiskiem „Ekosystem łąki w oczach dziecka".
 10. Komisja konkursowa dokona oceny prac w kategoriach wiekowych: 3-4 lata, 5-6 lat.
 11. W każdej kategorii zostaną ufundowane 3 nagrody główne, 7 wyróżnień oraz dyplomy dla laureatów.


Uwagi organizacyjne

 1. Koszt przesyłki pokrywa uczestnik.
 2. Prace nieprawidłowo opisane nie będą rozpatrywane.
 3. Prace dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Prace nie będą zwracane.
 5. Koszt przejazdu po odbiór nagród pokrywa uczestnik.
 6. Nie będą uwzględniane reklamacje od decyzji komisji.
 7. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach na stronie www przedszkola http://www.pentliczek.szczecin.pl/ i pocztą elektroniczną.
 8. Wręczenie nagród tylko dla laureatów połączone z wystawą nadesłanych prac nastąpi 11.03.2015r o godzinie 10:00 w Przedszkolu Publicznym nr 3 „Pentliczek" w Szczecinie zastrzegamy sobie prawo do zmian.
 9. Wszelkich dodatkowych informacji udziela osoba odpowiedzialna w przedszkolu za przeprowadzenie konkursu: Renata Wiśniewska e-mail: renatawisniewska.64@gmail.com lub pentliczek@poczta.onet.pl bądź pod numerem telefonu: (091)433 41 81.
 10. Od decyzji komisji nie ma odwołania.
 11. Regulamin konkursu można również znaleźć na stronie www: http://www.pentliczek.szczecin.pl/Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Życzymy twórczych i ciekawych pomysłów!Organizatorzy

Przedszkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody

przy Przedszkolu Publicznym nr 3 w Szczecinie