Aktualności
2017-02-10 11:45:48
2017-01-02 22:13:49

Regulamin VII Edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym w województwie

„Ekosystem rzeki w oczach dziecka"

Zamiast konkursu pt. „Mamy pomysły na odpady" (5 edycji)

 

Organizator

Przedszkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody przy Przedszkolu Publicznym nr 3 w Szczecinie „Pentliczek":

opiekun PK LOP R. Wiśniewska, dyrektor przedszkola C. Ostrowska, nauczyciele: M. Szpakowska, M. Bacławska, M Bartyska, M. Michalak

 

Patronat honorowy

·       Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

·       Zarząd Okręgu LOP w Szczecinie

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie


Cele konkursu:

Ø  podniesienie poziomu świadomości przyrodniczej i ekologicznej;

Ø  upowszechnianie wiedzy na temat ekosystemu rzeki;

Ø  kształtowanie postaw pro-ekologicznych już od najmłodszych lat;

Ø  wyłonienie dzieci zdolnych i promowanie ich;

Ø  umiejętność wyrażania własnych spostrzeżeń i doświadczeń przyrodniczych w działalności plastycznej;

Ø  wyrabianie u dzieci troski o zachowanie życia na ziemi;

Ø  uwrażliwienie na potrzebę dbania o otaczające środowisko.

Warunki uczestnictwa

 1. Wiek uczestników 3-6lat.
 2. Prace indywidualne (prace zbiorowe i przestrzenne nie będą rozpatrywane).
 3. Przedmiotem konkursu są prace o tematyce ekologicznej i przyrodniczej
 4. Technika prac dowolna.
 5. Format prac kartka bloku rysunkowego A3 (prace przestrzenne nie będą rozpatrywane).
 6. Każde przedszkole w województwie może nadesłać po 2 prace z każdej kategorii wiekowej (tzn. 2 prace dzieci starszych i 2 prace dzieci młodszych)
 7. Opis pracy komputerowo na odwrocie: imię i nazwisko, wiek autora, dokładny adres przedszkola i jego numer, numer telefonu, adres e-mail do osoby kontaktowej bądź do przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna.
 8. Do prac należy dołączyć deklarację rodziców - zgoda na publikacje na stronie www przedszkola prac i zdjęć dziecka.
 9. Prace należy dosłać lub dostarczyć indywidualnie w terminie do 09.02.2017 r. pod adres: Przedszkole Publiczne nr 3 „Pentliczek" ul. Potulicka 62, 70 -230 Szczecin z dopiskiem „Ekosystem rzeki w oczach dziecka".
 10. Komisja konkursowa dokona oceny prac w kategoriach wiekowych: 3-4 lata, 5-6 lat.
 11. W każdej kategorii zostaną ufundowane 3 nagrody główne, 5 wyróżnień oraz dyplomy dla laureatów.


Uwagi organizacyjne

 1. Koszt przesyłki pokrywa uczestnik.
 2. Prace nieprawidłowo opisane nie będą rozpatrywane.
 3. Prace dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Prace nie będą zwracane.
 5. Koszt przejazdu po odbiór nagród pokrywa uczestnik.
 6. Nie będą uwzględniane reklamacje od decyzji komisji.
 7. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach na stronie www przedszkola http://www.pentliczek.szczecin.pl/ i pocztą elektroniczną.
 8. Wręczenie nagród tylko dla laureatów połączone z wystawą nadesłanych prac nastąpi 09.03.2017 r. o godzinie 10:00 w Przedszkolu Publicznym nr 3 „Pentliczek" w Szczecinie zastrzegamy sobie prawo do zmian.
 9. Wszelkich dodatkowych informacji udziela osoba odpowiedzialna w przedszkolu za przeprowadzenie konkursu: Renata Wiśniewska e-mail: renatawisniewska.64@gmail.com lub pentliczek@poczta.onet.pl bądź pod numerem telefonu: (091)433 41 81.
 10. Od decyzji komisji nie ma odwolania.
 11. Regulamin konkursu można również znaleźć na stronie www: http://www.pentliczek.szczecin.pl/


Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Życzymy twórczych i ciekawych pomysłów!


 

Organizatorzy

Przedszkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody

przy Przedszkolu Publicznym nr 3 w Szczecinie