Aktualności
2014-11-19 22:03:41

Pasowanie na Strażnika Przyrody w naszym przedszkolu


18.11.2014r w sali gimnastycznej naszego przedszkola odbyła się uroczystość pasowania na Strażnika Przyrody. W tym roku przystąpiło aż 10 grup czyli całe przedszkole. Na uroczystość pasowania przybyły Panie z Zarządu Głównego LOP w Szczecinie Maria Bochenek i Pani Patrycja Romanowska, ponadto gościem naszym była również Pani dyrektor naszego przedszkola Cecylia Ostrowska. Impreza odbyła się w dwóch grupach dzieci młodsze i dzieci starsze, ponieważ 229 dzieci w sali gimnastycznej nie zmieściło by się. Każda grupa składała obietnicę. Po złożeniu obietnicy w obecności gości, po kolei każda grupa wiekowa prezentowała program artystyczny. Podczas występu przeważały tańce, piosenki z zakresu ochrony przyrody i samej przyrody. Każde dziecko podczas uroczystości otrzymało legitymację Stowarzyszenia Ligi Ochrony Przyrody i pamiątkową kartkę ze zwierzakiem. Natomiast każda Pani na grupę od Zarządu Głównego LOP otrzymała książeczkę i płytę z prezentacjami, grami, zgadywankami o wodzie. Na zakończenie zaproszeni goście porozmawiali z dziećmi o ochronie przyrody, życzyli wytrwałości i podziękowali z pomoc w tak trudnym zadaniu. Dzieci natomiast wręczyły skromne upominki - misie z orzechów, które nadają się do zjedzenia.

2014-11-19 21:30:22

Biedronki uczą się przedsiębiorczości


Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego we współpracy z Akademickim Biurem Karier oraz Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości włączył się w akcję organizowaną przez TechnoPark Pomerania z akcją po tytułem: „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ OD JUNIORA DO SENIORA".

W ramach cyklu spotkań z różnymi grupami wiekowymi jest planowane również spotkanie z przedszkolakami.

Takie jedno spotkanie dnia 17.11. 2014r odbyło się w naszym przedszkolu w grupie „Biedronki". Dzieci bawiły się w sklepik, byli sprzedawcy i kupujący. Na zakończenie odbyła się również rozmowa na temat bardzo trudnego pojęcia „przedsiębiorczość.

Zabawa była super, okazało się, że dzieci potrafią wiele.